Takstregler

Husk at du alltid må kunne vise frem gyldig bevis på forespørsel dersom du reiser med rabattert billett. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra barn til voksen, er du selv ansvarlig for å refundere eller endre kategori på din billett ved å kontakte AtB kundesenter.

Voksen

Du betaler voksenpris dersom du ikke tilhører en rabattert gruppe. 

Kategorien voksen gjelder fra 20 år til og med 66 år.  

Barn

Barnepris gjelder fra 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis. 

Barnepris er med 50 % rabatt på enkeltbillett og 60 % rabatt på periodebillett.

Ved fylte 20 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Familie helg

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

Familierabatt båt

Familierabatt gjelder når en eller to voksne som er registrert partner, samboer eller ektefelle reiser med egne barn under 20 år. Du betaler én fullpris voksen og får 50 % rabatt på de resterende billettene. Hund kan også inngå i billetten. Dette gjelder alle dager, og gir ikke overgang til buss. Billetten kjøpes av billettør om bord.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett gjelder fra 16 år til og med 19 år. Om du er under 16 år og kan dokumentere at du går på videregående skole kan du kjøpe ungdomsbillett. Et tips er å laste ned appen Pocket ID fra Google Play eller App Store. Billetten gjelder for reiser med buss, trikk og båt (ikke ferje) i hele Trøndelag. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter. 

Student

Studentpris gjelder for elever ved videregående skole og studenter til og med 34 år. Er du student under 20 år lønner det seg å kjøpe barnebillett.

Studentpris på enkeltbillett for buss er minstepris kr 80,- for reise i to eller tre soner, og 50 % rabatt på enkeltbillett ved reise i fire eller flere soner. Studentpris på enkeltbillett for båt er minstepris kr 112,-. Student får 40 % rabatt på periodebillett mellom 30 og 180 dager.

Du må ha gyldig elevbevis fra norsk videregående skole med semestermerke for gjeldende semester, gyldig norsk studentbevis med semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort. 

Et gyldig bevis skal ha navn, fødselsdato, bilde av studenten, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for. Et tips er å laste ned appen Student ID fra Google Play eller App Store, eller appen Pocket ID fra Google Play eller App store.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må vises frem på forespørsel.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Lærling

Lærlinger og lærekandidater til og med 34 år kan kjøpe billetter med studentrabatt.

Som lærling må du laste ned appen Pocket ID fra Google Play eller App store. Pocket ID er eneste gyldige bevis. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Ved kontrakttidens slutt er du selv ansvarlig for å endre din periodebillett fra student til voksen. 

Honnør

Honnørpris gjelder for alle over 67 år, personer med norsk uføretrygd og blinde og døvblinde.

Honnørpris er med 50 % rabatt på enkeltbillett og 60 % rabatt på periodebillett.

Ektefelle, samboer eller registrert partner kan løse enkeltbillett med honnørrabatt når dere reiser sammen.

Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra NAV eller Blindeforbundet.

Militær

Vernepliktige i førstegangstjeneste betaler 50 % av enkeltbillett voksen mot fremvisning av tjenestebevis.

På øvrige billettyper gjelder voksenpris.

Ledsager

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og må reise med ledsager, reiser ledsageren din gratis når du viser ledsagerbevis.

Barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis på buss, trikk og båt. Det er sjåføren eller mannskapet som avgjør om det er plass om bord, ut fra sikkerhetshensyn.

Les mer om hvordan du reiser med barn og barnevogn.

Hund

Buss og trikk

Du betaler ikke for hund.

Båt

Pris for hund er med 50 % rabatt på enkeltbillett. 

Dersom du er blind eller har nedsatt synsevne og har førerhund, eller har nyttehund som kan legitimeres, trenger du ikke betale for hunden. Betalende politi i uniform kan ha med politihund gratis.

Les mer om hvordan du reiser med hund.

Sykkel

Det er personalet som avgjør om det er plass til å ta med sykkel om bord.

Buss og trikk

Pris for å ha med sykkel, elsykkel, stor sparkesykkel, kjelke eller spark er med 50 % rabatt på enkeltbillett.

Små sparkesykler som du enkelt kan ta under armen er gratis. 

Vær oppmerksom på at sykler og liknende ikke kan prioriteres dersom det er fullt på bussen eller trikken.

Båt 

Du kan ta med deg sykkel gratis på båten. 

Annen bagasje

Du kan ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) gratis om bord når dette ikke er til hinder for andre reisende. Håndbagasjen må plasseres slik at den at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

Du reiser gratis med ski på buss, trikk og båt. Personalet avgjør om det er plass. AtB tar ikke ansvar for eventuelle skader.