Fremstad/Buan/Vigdenes bru - Forradal - Hegra - Haraldreina skole

Gjelder fra mandag 18. september.