Visjon og verdier

Flere kollektivreisende betyr færre biler og bedre miljø for alle.

Vår visjon: Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag

Våre verdier

Verdiene våre gir oss retning, er en del av vår kultur og måten vi jobber på.

Ansvarlig: AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

Involverende: AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

Framtidsrettet: AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger.

AtB er et aksjeselskap som i sin helhet eies av Trøndelag fylkeskommune.