Organisering av AtB

AtB er organisert med fire ulike avdelinger:

  • Økonomi og virksomhetsstyring.
  • Tilbudsutvikling og mobilitet.
  • Marked og kommunikasjon.
  • Teknologi og tjenesteutvikling.

Direktørene har ansvar for disse avdelingene. Se ledergruppen i AtB.

Likestilling i AtB