Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Om oss

AtB er et mobilitetsselskap som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag. 

AtB planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet kollektivtilbud for hele fylket.

Som mobilitetsselskap skal vi legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Målet er at de reisende enkelt skal komme seg fra A til B uten å bruke egen bil. 

Selskapet er registrert som aksjeselskap, hvor 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.  

Vi har følgende oppgaver:

 • Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferje.
 • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss.
 • Markedsføre og informere om tilbudet.
 • Utvikle, drifte og vedlikeholde billett- og informasjonstjenester.
 • Gi kundeservice, support og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter.  
 • Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige anskaffelse innen buss, båt og ferje.
 • Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i fylket.

Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.
Vi jobber sammen med kunder, samarbeidspartnere, eier og operatører for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. 

All transport utføres av ulike operatører som kjører på kontrakt for AtB. Vi eier ingen transportmidler selv. 

 • Våre operatører kjører på vegne av AtB, og er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen sørger vi for at du som kunde kommer deg fra A til B. Les mer om våre operatører

 • Vi jobber med økonomi, HR, IKT, administrasjon, anskaffelser, kvalitet, beredskap, markedsanalyse, statistikk, teknologi, miljø, mobilitetstjenester, rutetilbud, skoleskyss, areal, infrastruktur, trafikk, systemer, kundeservice og markedskommunikasjon. 

  AtB kundesenter har åpent hver dag, hele året og har ansvar for å besvare spørsmål på telefon, skriftlige henvendelser og kundesenteret som du kan besøke i Prinsens gate 41 i Trondheim.

 • AtB er organisert med fire ulike avdelinger:

  • Økonomi og administrasjon.
  • Rutetilbud og infrastruktur.
  • Kommunikasjon og drift.
  • Strategi og utvikling.

  Direktørene har ansvar for disse avdelingene. Se direktørgruppen i AtB

 • Styret i AtB består av sju eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø.

  Styremedlemmer

  Per Axel KochStyreleder
  Målfrid Vik SønstabøNestleder
  Kristin Olstad ScheaStyremedlem
  Odd Harald AkslandStyremedlem
  Kristian TangenStyremedlem
  Kirsti Brandsegg ArntsenStyremedlem
  Are BrekkStyremedlem
  Helene HeggheimAtB - ansattes representant
  Line Elisabeth Hoff-Jenssen HolmeslandAtB - ansattes representant
  Karl Inge NygårdVaramedlem
  Thale Susanne Kuvås SolbergVaramedlem
  Stig Harry JørgensenAtB - vara ansattes representant
  Jahn Erik Nyaas RøhmeAtB - vara ansattes representant
 • Flere kollektivreisende betyr færre biler og bedre miljø for alle.

  Vårt mål er å gjøre det så attraktivt og enkelt å reise kollektivt at alle skal kunne parkere bilen. Vår visjon er derfor: Vi er førstevalget fra A til B.

  Våre verdier

  Verdiene våre skal gjenspeiles i kulturen vår og måten vi jobber på.

  • Helhetlig: Gjennom effektiv, punktlig og tilgjengelig transport skal kunden oppleve at vi er samordnet og inkluderende. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen, skal henge sammen. Gjennom åpen kommunikasjon og leveranser som står i stil med forventninger skal vi opparbeide respekt og tillit.
  • Innovativ: Gjennom gode og effektive løsninger skal kunden oppleve at vi er innovative og fremtidsrettede. Kunden skal oppleve at AtB tilbyr moderne og miljøvennlige tjenester. Vi forplikter oss til å være offensive, endringsvillige og målrettede.
  • Forutsigbar: Kundene skal på en enkel måte komme seg fra A til B. Vi skal dermed være på rett sted til avtalt tid. Dette gjelder både med informasjon og ved selve reisen. Vi skal være tydelige og synlige i vår kommunikasjon.

  Kundeløfte

  Å administrere kollektivtrafikken betyr mer enn å transportere folk fra A til B. Vi har også ansvar for å gjøre det attraktivt å reise kollektivt. For oss betyr det å finne gode løsninger som gjør det enkelt for deg som kunde å benytte kollektivtransport.

  Vi må dermed gjøre tilbudet kjent, gjøre det enkelt å planlegge reisen, gjøre det enkelt å betale, gi kundene en god opplevelse underveis, gjøre det enkelt å kontakte oss og ikke minst - gi alle et miljøvennlig valg.

  Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien.

 • Vi er underlagt offentlighetsloven, som har som formål å sikre at offentlige virksomheter er åpne. Alle kan be AtB om å få se offentlige postjournaler, også privatpersoner.

  Ønsker du innsyn i et offentlig saksdokument eller en offentlig postjournal, send en e-post merket "Innsyn" til atb@atb.no med følgende informasjon:

  • Hvilken sak du ønsker innsyn i.
  • Hvilken periode i saken du ønsker innsyn.

 

Relatert informasjon