Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Om oss

AtB er et mobilitetsselskap som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag. 

AtB planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet kollektivtilbud for hele fylket.

Som mobilitetsselskap skal vi legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Målet er at de reisende enkelt skal komme seg fra A til B uten å bruke egen bil. 

Selskapet er registrert som aksjeselskap, hvor 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.  

Vi har følgende oppgaver:

 • Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferje.
 • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss.
 • Markedsføre og informere om tilbudet.
 • Utvikle, drifte og vedlikeholde billett- og informasjonstjenester.
 • Gi kundeservice, support og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter.  
 • Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige anskaffelse innen buss, båt og ferje.
 • Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i fylket.

Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.
Vi jobber sammen med kunder, samarbeidspartnere, eier og operatører for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. 

All transport utføres av ulike operatører som kjører på kontrakt for AtB. Vi eier ingen transportmidler selv. 

 • Våre operatører kjører på vegne av AtB, og er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen sørger vi for at du som kunde kommer deg fra A til B. Les mer om våre operatører

 • Vi jobber med økonomi, HR, IKT, administrasjon, anskaffelser, kvalitet, beredskap, markedsanalyse, statistikk, teknologi, miljø, mobilitetstjenester, rutetilbud, skoleskyss, areal, infrastruktur, trafikk, systemer, kundeservice og markedskommunikasjon. 

  Fordeling ved utgangen av 2020:

  • Kjønnsbalansen i selskapet: 58 % menn og 42 % kvinner.
  • Deltidsstillinger: 4 menn og 2 kvinner.
  • Foreldrepermisjon (uker): 14,9 menn og 36,1 kvinner
  • Sykefravær: 4,91 %

  AtB kundesenter har åpent hver dag, hele året og har ansvar for å besvare spørsmål på telefon, skriftlige henvendelser og kundesenteret som du kan besøke i Prinsens gate 41 i Trondheim.

 • AtB er organisert med fire ulike avdelinger:

  • Økonomi og administrasjon.
  • Rutetilbud og infrastruktur.
  • Kommunikasjon og drift.
  • Strategi og utvikling.

  Direktørene har ansvar for disse avdelingene. Se direktørgruppen i AtB

 • Styret i AtB består av seks eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø.

  Styret
  FunksjonNavn
  StyrelederPer Axel Koch
  StyremedlemKristian Tangen
  StyremedlemOdd Harald Aksland
  StyremedlemKirsti Brandsegg Arntsen
  StyremedlemAre Brekk
  StyremedlemThale Kuvås Solberg
  StyremedlemAstrid Lilliestråle
  Styremedlem AnsattHelene Heggheim
  Styremedlem AnsattLine Holmesland
  VaramedlemKarl Inge Nygård
  VaramedlemLasse Bardal
  Varamedlem AnsattJahn Erik Røhme
  Varamedlem AnsattStig Harry Jørgensen
 • Flere kollektivreisende betyr færre biler og bedre miljø for alle.

  Vår visjon: Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag

  Våre verdier

  Verdiene våre gir oss retning, er en del av vår kultur og måten vi jobber på.

  Ansvarlig: AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

  Involverende: AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

  Framtidsrettet: AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger.

  AtB er et aksjeselskap som i sin helhet eies av Trøndelag fylkeskommune.

 • Vi er underlagt offentlighetsloven, som har som formål å sikre at offentlige virksomheter er åpne. Alle kan be AtB om å få se offentlige postjournaler, også privatpersoner.

  Ønsker du innsyn i et offentlig saksdokument eller en offentlig postjournal, send en e-post merket "Innsyn" til atb@atb.no med følgende informasjon:

  • Hvilken sak du ønsker innsyn i.
  • Hvilken periode i saken du ønsker innsyn.

 

Relatert informasjon