Hvorfor blir fergene gratis?

Regjeringen ønsker å legge til rette for bosetting og utvikling langs kysten og har vedtatt at alle fergesamband som har under 100 000 passasjerer i løpet av året skal være gratis. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke bevilgningen til gratis ferger med 59 millioner kroner. Det er til sammen satt av 89 millioner kroner for at en rekke fergesamband skal bli gratis i 2022.