Ikke bare en jobb...

...men muligheten til å forandre Trøndelag.

AtB skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil - alltid for noen, oftere for mange.

Dette er oss

  • Aksjeselskap eid av Trøndelag fylkeskommune med omtrent 100 ansatte.
  • Sentral beliggenhet og «byens beste» kontorlokaler.
  • Muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling.
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø.
  • Bred kompetanse på mange fagfelt.
  • Målrettede tiltak og prosjekter.
  • Innsikts- og kunnskaps-baserte avgjørelser er grunnsteinen for rådene vi gir, beslutningene vi tar og retningsvalgene vi gjør.

Avdelinger 

AtB er organisert i fire avdelinger med hver sine ansvarsområder. 

Økonomi og administrasjon

Sørger for at alle ansatte i AtB har de verktøyene og den informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin på en lovlig og strukturert måte, innenfor en forutsigbar og helhetlig økonomisk ramme.

Teknologi og tjenesteutvikling

Jobber for at fremtidige kunder skal få oppleve innovative transportløsninger der de trenger det, med en helhetlig løsning i perspektivet fra mikro- til makromobilitet.

Tilbudsutvikling og mobilitet

Arbeider for at befolkningen i Trøndelag og skoleelever skal ha tilgang til et trygt, forutsigbart og helhetlig tilbud når de drar hjemmefra til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Marked og kommunikasjon

Jobber for at kundene skal få forutsigbar informasjon om et helhetlig rutetilbud, gjennom telefon, nettsider og apper, slik at det blir enkelt å reise med AtB.