Jobb hos oss

Vi skal gi mennesker muligheter til å skape sine liv og sin historie. Vil du være med og utvikle et enda bedre mobilitetstilbud i Trøndelag? 

Vi utfører varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I AtB jobber vi med tilbudsutvikling og mobilitet, teknologi og tjenesteutvikling, marked og kommunikasjon, og økonomi og administrasjon.

Ledige stillinger

Hver dag reiser nærmere 150.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. Vi i AtB skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende kollektivtilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet.

 • AtB er en stor offentlig innkjøper i Trøndelag, og AtBs seksjon jus og anskaffelser gjennomfører omtrent 20 anskaffelser i året. Som innkjøper hos oss vil du få bryne deg på spennende og varierte konkurranser/anskaffelser på tjenester som er nødvendige for å tilby et fremtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. 

  AtB er blant annet i full gang med overgangen til utslippsfrie transportmidler, med ny teknologi og ladeinfrastruktur. Det gjør at våre anskaffelsesprosesser er blitt mer innovative og komplekse, og vi har et kontinuerlig fokus på å utvikle disse prosessene videre i samarbeid med tilknyttede aktører både lokalt og nasjonalt. 

  Er du faglig dyktig, engasjert og motivert? 

  Les mer og søk på stillingen

 • AtB søker HR-rådgiver. Har du stor interesse og erfaring innenfor HR-feltet? Som en del av HR-seksjonen vil du blant annet ha i oppgave å bidra til at medarbeidere og ledere i AtB både utvikler seg, trives, og opplever en motiverende arbeidshverdag.

  Vi ønsker å ivareta og bygge videre på et arbeidsmiljø som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse. Hva du selv bringer med deg inn i organisasjonen er derfor viktig for oss - ikke bare av erfaring og kompetanse, men også av engasjement og humør. 

  Les mer og søk på stillingen 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier: ansvarlig, involverende og framtidsrettet.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

 • Hos oss vil du få muligheten til å bidra til at AtB når sin visjon "Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag".

  • Et utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø med et høyt faglig kompetansenivå
  • En arbeiedshverdag med spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger
  • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering
  • Viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og -tjenester
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser
 • ...men muligheten til å forandre Trøndelag.

  AtB skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil - alltid for noen, oftere for mange.

  Dette er oss

  • Aksjeselskap eid av Trøndelag fylkeskommune med omtrent 100 ansatte.
  • Sentral beliggenhet og «byens beste» kontorlokaler.
  • Muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling.
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø.
  • Bred kompetanse på mange fagfelt.
  • Målrettede tiltak og prosjekter.
  • Innsikts- og kunnskaps-baserte avgjørelser er grunnsteinen for rådene vi gir, beslutningene vi tar og retningsvalgene vi gjør.

  Avdelinger 

  AtB er organisert i fire avdelinger med hver sine ansvarsområder. 

  Økonomi og administrasjon

  Sørger for at alle ansatte i AtB har de verktøyene og den informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin på en lovlig og strukturert måte, innenfor en forutsigbar og helhetlig økonomisk ramme.

  Teknologi og tjenesteutvikling

  Jobber for at fremtidige kunder skal få oppleve innovative transportløsninger der de trenger det, med en helhetlig løsning i perspektivet fra mikro- til makromobilitet.

  Tilbudsutvikling og mobilitet

  Arbeider for at befolkningen i Trøndelag og skoleelever skal ha tilgang til et trygt, forutsigbart og helhetlig tilbud når de drar hjemmefra til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

  Marked og kommunikasjon

  Jobber for at kundene skal få forutsigbar informasjon om et helhetlig rutetilbud, gjennom telefon, nettsider og apper, slik at det blir enkelt å reise med AtB.

Visjon og verdier

Flere kollektivreisende betyr færre biler på veiene og bedre miljø for alle.

Vår visjon: Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag 

Ansvarlig

AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen, skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

Involverende

AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

Fremtidsrettet

AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger. 

Jobbe som sjåfør eller mannskap?

Dersom du ønsker å søke jobb som sjåfør eller mannskap kan du ta kontakt med våre operatører.