Ledige stillinger

Vil du være med og skape et enda bedre kollektivtilbud i Trøndelag? 

Vi utfører varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I AtB jobber vi med økonomi og administrasjon, rutetilbud og infrastruktur, kommunikasjons og drift og strategi og utvikling. Per 31.03.2019 er vi 99 ansatte.

Controller økonomi

Seksjon for økonomi ligger under avdelingen økonomi og administrasjon, og har overordnet ansvar for å bidra til, og initiere arbeid mot å sikre inntekter og redusere kostnader for driften av kollektivtrafikken i fylket. Seksjonen skal, gjennom samarbeid med øvrige avdelinger sikre kvalitet, reliabilitet og forutsigbarhet i AtB. Les mer om stillingen på finn.no.

Fagansvarlig skoleskyss

Seksjon Skoleskyss inngår i avdeling Rutetilbud og Infrastruktur og skal yte kundeservice mot alle interessenter for skoleskyss, samt internt i AtB. Administrasjon av skoleskyssen skal utføres i tråd med nasjonale lover/forskrifter og fylkeskommunale regler og skal legge til rette for og sikre at utførelsen skjer med stor grad av trygghet og trafikksikkerhet. Seksjonen skal ivareta behov, regelverk og kontrakter etter prinsippet om likebehandling på en rasjonell og samfunnsøkonomisk måte som ivaretar AtBs omdømme. Les mer om stillingen på finn.no.

Skoleskyssmedarbeider

Seksjon Skoleskyss inngår i avdeling Rutetilbud og Infrastruktur og skal yte kundeservice mot alle interessenter for skoleskyss, samt internt i AtB. Administrasjon av skoleskyssen skal utføres i tråd med nasjonale lover/forskrifter og fylkeskommunale regler og skal legge til rette for og sikre at utførelsen skjer med stor grad av trygghet og trafikksikkerhet. Seksjonen skal ivareta behov, regelverk og kontrakter etter prinsippet om likebehandling på en rasjonell og samfunnsøkonomisk måte som ivaretar AtBs omdømme. Les mer om stillingen på finn.no.

Arealplanlegger

Seksjon Areal og infrastruktur tilhører avdeling Rutetilbud og infrastruktur. Avdelingen har ansvar for utvikling og koordinering av AtBs kollektivtilbud til innbyggerne i Trøndelag og samarbeider også med toget. Seksjonen har overordnet ansvar for å sikre at kollektivtilbudet med buss, hurtigbåt og ferge har gode driftsvilkår i hele fylket, samt sikre at den infrastruktur som AtB benytter er trygg og ikke gir selskapet driftsstans eller kostbare merutgifter. AtB skal være en premissgiver for god utvikling av infrastrukturen som sikrer god mobilitet for de fleste i fylket. Les mer om stillingen på finn.no.

Mobilitetsutvikler

Seksjon for Teknologi og mobilitetstjenester tilhører avdeling for Strategi og Utvikling. Seksjonen har et overordnet ansvar for å utvikle AtBs strategier for teknologiutvikling og gjennomføre utviklingsprosjekter i tråd med denne strategien. Nye digitale tjenesteplattformer gir helt nye muligheter for hva vi kan tilby kundene våre framover. AtB har tatt de første stegene mot eierskap og utvikling av sin egen mobilitetsplattform. Dette medfører endringer, og vi får nå behov for å styrke teamet med en mobilitetsutvikler. Les mer om stillingen på finn.no.

Vi tilbyr

  • konkurransedyktige lønnsvilkår
  • fleksibel arbeidstid
  • gode pensjons- og forsikringsordninger 
  • godt arbeidsmiljø i trivelige kontorlokaler sentralt i Trondheim

Jobbe som sjåfør eller mannskap?

Dersom du ønsker å søke jobb som sjåfør eller mannskap kan du ta kontakt med våre operatører.

Relatert informasjon