Om HjemJobbHjem

HJH_logo_sorthvitt_uskygge

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning for bedrifter i Trondheimsområdet.

Miljøpakken og AtB samarbeider om å tilrettelegge og hjelpe bedrifter som ønsker å endre ansattes reisevaner fra bil til kollektiv, sykling og gange. Dette gjør vi gjennom å tilby rådgivning, verktøy og goder som skal motivere til å skape varige endringer hos bedriftens ansatte.

Sammen jobber vi for å nå regjeringens nullvekstmål. Det innebærer at all vekst i persontrafikken skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HjemJobbHjem. Dette innebærer at bedriften må være villig til å endre noe på dagens parkeringsordning for å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb.

Fordeler for de ansatte:

 • HjemJobbHjem-billetten til 625,- per måned (buss, trikk og tog i sone A)
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Gratis piggdekk
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften.
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Bedriften deltar i HjemJobbHjem i ett år.

Ønsker du å vite mer om HjemJobbHjem?
Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no

Ofte stilte spørsmål

 • HjemJobbHjem-billetten kan kun kjøpes i appen AtB Mobillett. Den blir tilgjengelig i appens meny når din kontaktinformasjon er registrert HjemJobbHjem sitt register i Skynet. HjemJobbHjem har en kontaktperson på arbeidsplassen din som administrerer ansatt-listene i Skynet.

 • HjemJobbHjem-billetten er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg selv. Du kan benytte rabattordningen “Familie helg” hvis du har HjemJobbHjem-billetten. Det vil si at du på lørdager, søndager og helligdager, med unntak av 17. mai, kan ha med inntil fire barn (til og med 17 år) gratis på buss eller trikk i sone A.

 • Arbeidsplassen din gjør avtale med to eller flere av våre fire forhandlere av elsykler og de ansatte kan deretter bestille seg elsykkel direkte fra en av disse. Fritt valg fra hele butikken, både for leasing og kjøp. Arbeidsgiver stiller med lønnstrekkavtale for leasing, ved kjøp betaler den ansatte i butikken som vanlig, til rabattert HjemJobbHjem-pris. Ansatte i bedrifter som blir med i HjemJobbHjem etter 15. november 2021 kan velge fritt mellom de fire forhandlerne:

  Les mer om hvordan avtale for kjøp og leasing av elsykler fungerer.

 • Nei, sykkelservicen skal bidra til å senke terskelen for å komme seg på hjul. Vi bidrar med en en enkel sjekk av sykkelen med smøring av kjede, stramming av vaiere til gir og brems, og pumping av dekk. Du vil også få en tilstandsrapport som beskriver andre ting som bør fikses.

 • Bruk av elsykkel skjer på bedriftens ansvar. Dette innebærer ansvar for alle skader som blir påført andre, testbrukeren selv eller sykkel. Ansvaret gjelder så lenge bedriften har syklene. Eventuelt tap av sykkel eller tilhørende utstyr dekkes av din arbeidsplass. Elsykkelen skal, når den ikke er i bruk, låses fysisk fast til objekt som er festet til bakken, eksempelvis fundamentert sykkelstativ eller lignende, i bøyle i containeren som de ble levert i, eller  plassert låst innendørs. Det anbefales å parkere sykkelen på et område som ikke er allment tilgjengelig.

 • Det er opp til hver enkelt bedrift å bestemme hvor lenge de ansatte får låne elsykkel. Vi oppfordrer til en jevn fordeling, og at ansatte som har et reelt potensial for å kunne benytte elsykkel til og fra jobb blir prioritert dersom interessen er stor.

  Elsyklene kan brukes fritt den tiden de er til låns, både til og fra jobb, mens man er på jobb og på fritiden. Man bør ikke benytte elsykkel dersom man ikke har mulighet for å parkere den trygt.