Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim

Merk! På grunn av arbeid i Innherredsveien betjener ikke linje 2 holdeplassen Buran 1. Alternative holdeplasser blir Anders Buens gate eller Dyre Halses gate. Les mer.