Oppdal skysstasjon - Gjevilvasshytta

Kjøres med drosje fra torsdag 29. juni.