a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

På grunn av stengt fv7040 ved Flakadalen vil det være omkjøring med linje 7902 og 7904. Alle avganger betjenes normalt og ingen holdeplasser utgår. Noe forsinkelse kan forekomme.

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

Grunnet anleggsarbeid flyttes holdeplassen Holåsen vest 70 meter sydover. Arbeidet er forventet å være ferdig ved utgangen av 2022.

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 810:Grunnet vedlikeholdsarbeid på Vanvikan hurtigbåtterminal vil det bli buss for båt i tidsrommet 08:00-12:30 torsdag 19. mai. Det vil bli satt opp buss mellom Trondheim hurtigbåtterminal - Flakk ferjeleie og mellom Rørvik ferjeleie - Vanvikan hurtigbåtterminal. Ferje mellom Flakk - Rørvik. Det må i tidsrommet påberegnes reisetid på rundt en time. Gjelder følgende avganger: Avgang Fra 08:25 Trondheim hurtigbåtterminal 09:00 Vanvikan hurtigbåtterminal 09:30* Trondheim hurtigbåtterminal 10:15 Vanvikan hurtigbåtterminal 11:15 Trondheim hurtigbåtterminal 11:45 Vanvikan hurtigbåtterminal * Avgang 09:45 fra Trondheim Hurtigbåtterminal fremskyndes til 09:30 Les mer
Rute 800: Tyrhaug melder om ca. 20 minutters forsinkelse på anløp av Edøy kl. 15:00. Denne forsinkelsen vil vedvare inn til Kristiansund. Reisende oppfordres til å møte iht. rutetabell. Les mer
Rute 950: Minner om at følgende avganger er innstilt grunnet deltakelse i øvelse i dag 12.mai: Fra Hokstad 08:35 og fra Levanger 09:15. Forventet normal ruteproduksjon fra Hokstad fra og med avgang 09:50 og fra Levanger 10:45. Det må påregnes en del aktivitet på kaiområde i Levanger i forbindelse med øvelsen, vær varsom og vis aktsomhet ved ankomst ferjekai. Les mer
Rute 950: Torsdag 12. mai vil MF Levanger trafikkere sambandet Levanger-Hokstad i perioden 05:30-14:00 da MF Ytterøy skal delta i en øvelse sammen med nødetatene, Nord Universitet og Helse NT. I den forbindelse innstilles også følgende avganger: Fra Hokstad 08:35 og fra Levanger 09:15. Normal ruteproduksjon fra Hokstad fra og med avgang 09:50 og fra Levanger 10:45. Det må påregnes en del aktivitet på kaiområde i Levanger i forbindelse med øvelsen, vær varsom og vis aktsomhet ved ankomst ferjekai. Les mer
Rute 805: Trondheimsfjord 1 måtte dessverre returnere til Trondheim kort tid etter avgang 10:20 grunnet tekniske utfordringer. Det settes opp alternativ transport som kjører fra Hurtigbåtterminalen til Valset for videre reise med ferje til Brekstad. Reisende fra Brekstad til Trondheim på avgang 11:20 henvises til ferje 12:30 fra Brekstad til Valset, deretter innleid buss til Trondheim. Les mer