Holdeplassen Sluppen fra Sentrum stengt

Ny holdeplass Sluppen fra sentrum er ikke ferdig, nærmeste holdeplass er Bratsbergvegen