Holdeplassen Lade Allé 80 midlertidig flyttet fra onsdag 28.august

Holdeplassen Lade Allé 80 oppgraderes. Midlertidig holdeplass er opprettet ca. 50m vest for dagens holdeplass.