Holdeplassen Edvard Bulls veg betjenes ikke av linje 3 Lohove - Hallset

Holdeplassen Edvard Bulls veg betjenes ikke av linje 3 Lohove - Hallset fra og med 28. august. For reise med linje 3 benytt holdeplassene Dragvoll eller Bergheim (se kart).