Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Det er opprettet 2 nye holdeplasser ved rundkjøringen i  Tempevegen, de nye holdeplassene har fått navn; Trondheim Hovedbrannstasjon, holdeplassene tas i bruk mandag 6.desember, se kart.

Bjørndalen stenges under bygging av ny gangbru i perioden 26.november og ca. fem måneder fremover. Linje 109 kjører avvikende via Fv902, Holdeplassene: KroppanForsøket, Romolslia, Okstadøy og Kolstaddalen betjenes ikke

 

Holdeplassen skal oppgraderes og det vil pågå arbeider ut desember. Holdeplassen vil betjenes som normalt av buss i perioden. Gjelder retning Stjørdal.

Presthus holdeplass flyttes 60 meter østover grunnet vegarbeid. Flyttingen vil skje i løpet av uke 46.

På grunn av veiarbeid i Nordsivegen betjenes ikke holdeplassene Kalkovnan, Joplassvegen, Sjøbadet, Staupslia verksted og Stauplia hagesenter.

Alternative holdeplasser: Breidablikk, Byborg eller Friggs veg. Se kart

På grunn av arbeid med tilpasning av krysset Jacobslivegen og Oldervegen, flyttes holdeplassen Charlottenlund Kirke om lag 50 meter nordover mens arbeidet pågår.

På grunn av vegarbeid i Amundalsvegen er vegen stengt ved Lysklettbergan. Holdeplassene Rydland og Aunet betjenes ikke.

Omkjøring blir via Tanemsbruvegen, Osbakkvegen og Nordsetvegen

Gjelder fra og med torsdag 28.10 og ca. to uker.

 

Holdeplassen Melhus sentrum er stengt på grunn av arbeid ved holdeplassen.

Alternativ holdeplass: Se kart.

Grunnet anleggsarbeid flyttes holdeplassen Holåsen vest 70 meter sydover. Arbeidet er forventet å være ferdig ved utgangen av 2022.

Holdeplassen Kroppanbrua midlertidig stengt på grunn av veiarbeid.

Fra mandag 27. september kjør linje 15 via holdeplassene Sluppen, Siemens og Nidarvoll skole. Dette gjelder i begge retningene.

Se kart.

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.

a-informasjon Tjenester

En feil hos enkelte banker fører til at noen kunder opplever å ikke få betalt med bankkort ved kjøp av billetter i appen AtB Mobillett, eller ved påfylling av AtB Mobillett konto. Betaling med Vipps, telefonregning og betaling med saldo på AtB Mobillett konto skal fungere som normalt.

Dersom du opplever at ditt valgte betalingsmiddel i AtB Mobillett ikke fungerer, forsøk å benytte et av de andre alternativene. Vi anbefaler Vipps eller telefonregning.

Ta kontakt med din kortutsteder om du stadig opplever problemer.

LES MER: Nytt EU-direktiv for betaling

AtB går gradvis over til et nytt billettsystem, og utstyr for å lese av t:kort er under utskifting.  

Om du ikke får lest av t:kortet kan du fortsatt gå om bord og ta plass. Ved en billettkontroll vil kontrolløren se om du har gyldig billett og du vil ikke få gebyr.

LES MER: Vi oppgraderer

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 810: Avg. kl 0945 fra Trondheim framskyndes til kl 0940 for å rekke fergeavgang på Flakk Les mer
MF Levanger vil trafikkere i sambandet onsdag 8. desember grunnet vedlikeholdsdag for MF Ytterøy. Les mer
Rute 810: Avg. kl 2100 fra Trondheim flyttes til kl 2130 for å korrespondere med fergeavgang fra Flakk Les mer
Rute 810: Avg. kl 1915 fra Trondheim framskyndes til kl 1910 for å rekke fergeavgang på Flakk Les mer
Skei (Leka) - Gutvik Ruten blir forsøkt gjenopptatt fra Skei kl. 10:00 Les mer
Rute 810: Sambandet innstilt inntil videre. Dette skyldes stokker og greiner som har hopet seg opp i havna i Vanvikan, og som må fjernes før anløp kan gjenopptas. Det pågår opprydning i regi av Trondheim Havn. Alternativ transport med buss. Les mer
960 - Skei (Leka) - Gutvik Sambandet er innstilt inntil videre grunnet sterk vind. Les mer