a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

På grunn av reparasjonsarbeider på Ristan bru stenges FV 6652 Hangerslettvegen i perioden 20. juli til og med 9. august. Linje 76 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen – Langlovegen til Langlo, holdeplassene Byneset Kirke og Stene betjenes ikke. Linje 78 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen til Mebygdvegen holdeplassene Byneset Kirke, Stene og Langlo betjenes ikke (se kart)

På grunn av vegarbeid stenges Klefstadhaugvegen mellom kl. 08:30 og 14:00 i perioden 13. juli til og med 11. september. Linje 75 kjører avvikende via FV 707 i tidsrommet vegen er stengt, holdeplassene By, Onsøybakkan, Øverbylykkja, Klefstadhaugen og Langåsmyra vil ikke bli betjent. Alternative holdeplasser blir Rye og Flakkråa, som vist i kart.

 

På grunn av fremkommelighetsproblemer i Anne-Kath Parowsveg kjører alle busser via John Aaes veg. Holdeplassene City Syd østre/vestre blir betjent som normalt. Dette gjelder i begge retninger.

Granåsvegen stenges ved Granåsen Gård i perioden 22. juni til 10. august, linje 10 får derfor midlertidig endeholdeplass ved Sildråpevegen. Linje 910 betjener i perioden strekningen Sæterbakken – Lohove med omstigning til linjene 3, 12 og 14.

Holdeplassene Granåsen Gård, Ramstad og Stokkan betjenes ikke, alternative holdeplasser; Sildråpevegen og Stokkhaugen.

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MS Trondheimsfjord 2 gjenopptar normal rute fra kl. 21:00. Avgangen kl. 21:00 vil gå 15 min. forsinket iht tidligere publisert informasjon vedrørende alternativ transport. Avgang fra Trondheim kl. 21:15. Les mer
Oppdatering vedrørende alternativ transport: For å nå korrespondanse med ferje Flakk - Rørvik, fremskyndes avgang fra Trondheim kl. 19:15 med 5 minutter. Ny avgang kl. 19:10 med buss. Avgang fra Trondheim kl 21:00 utsettes med 15 minutter. Ny avgang kl. 21:15. Les mer
MS Trondheimsfjord 2 innstiller fra og med avgang fra Trondheim kl.19:15 og inntil videre, grunnet tekniske årsaker. Det settes opp alternativ transport med buss fra hurtigbåtterminalen i Trondheim og i Vanvikan. Les mer