880 Flakk - Rørvik

Priser fra 16. august 2023. Personer uten kjøretøy reiser gratis.

Priser kjøretøy

Pris kjøretøy
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m151896276
6,01-12 m337212125169
>12 m685498187343
MC/moped5353027

*AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt. 

Priser nullutslippskjøretøy 

Pris nullslipp
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m76453138
6,01-12 m106106053
>12 m2492490125
MC/moped2727014

 *AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.