Reisesøk

Få oversikt over hele reisen fra akkurat der du er, til akkurat dit du skal.

  1. Søk fra adresse til adresse, velg sted i kart, benytt "min posisjon" eller lagret favorittsteder.
  2. Benytt filter for å bestemme hvilke transportmidler du ønsker å reise med.
  3. Trykk på detaljer for å se hele reisen fra start til mål. Trykk på kartet for å se hele reisen i kart.