Legg til favorittsted

Lagre stedene du ofte reiser til eller fra som favoritter. Det vil gjøre reisesøk enda enklere i appen.

Legg til favorittsted

  1. Trykk på Legg til favorittsted.
  2. Søk opp et sted du reiser ofte til eller fra.
  3. Gi stedet er navn og eventuelt et ikon for enklere skille på flere favorittsteder.

Ønsker du å redigere eller slette favorittsteder?

  1. Gå til Min profil.
  2. Scroll ned til Favoritter og trykk på Steder
  3. Trykk på ikonet av en blyant for å redigere hvert enkelt favorittsted.