Avvik for individuelt tilrettelagt skoleskyss

Det er kun skolen som skal sende inn avvik. Hvis eleven opplever avvik skal det meldes til skolen, som fyller ut skjemaet og sender det til AtB.

Send inn avvik

Avvik rapporteres inn av skolen så raskt som mulig etter avviket har skjedd, slik at operatøren får fulgt opp og lukket avviket. AtB saksbehandler avvik og sender det videre til operatør for oppfølging. Foresatte sender sine avvik til skolen.

Fyll inn avviksskjema

(Kopi)

Årsak til avvik
     
Har transportøren varslet hendelsen til skole eller elev?
 
Gjelder avviket til eller fra skolen?
 
Selskap
 
Alvorlighetsgrad forsinkelse
     
Her skal dere huke av forsinkelse i minutt i forhold til avtalt leveringstid og hentetid på skolen. (Gjelder start- og sluttid i CERT om ikke annet er avtalt mellom dere og transportøren). Avtalt hentetidspunkt på hjemmeadresse er å anse som veiledende og det skal derfor ikke rapporteres som avvik dersom elev hentes for sent hjemme, men likevel kommer tidsnok til skolestart.