Kjøreområder

Under finner du kart som viser hvilken operatør som kjører i hver enkelt kommune.

Kjøreområde 1-3: Taxi Midt-Norge
Kjøreområde 4-15: TrønderTaxi