Til innhold

Aktuelt

  • Bedre kollektivtilbud på Sluppen

    19. mai

    Fra i dag vil du få flere reisemuligheter til og fra Sluppenområdet. Ny metrobusstasjon og gang- og sykkelvei under Holtermanns veg skal bygges og oppgraderes. I byggeperioden vil linje 19 og 20 gjøre tilbudet bedre enn det er i dag. 

  • Høytids- og helligdagsruter

    22. april

    Se rutetilbudet for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport for høytid- og helligdagene i mai og juni.